Algemeen onderhoud 

EEC is gespecialiseerd in het onderhoud van allerhande machines in de recyclage sector, maar ook daar buiten. Wanneer het gaat over onderhoud, dan zijn er eigenlijk 4 opties:
 
1e Optie : Ik doe geen onderhoud
Hiermee wordt in vele gevallen op korte termijn een grote besparing gerealiseerd. Op langere termijn resulteert dit meestal in hogere kosten doordat de installatie vroegtijdig in storing gaat en de herstellingen daarna drastischer en duurder zijn.
2e Optie : Ik doe storingsafhankelijk onderhoud (bij panne vervangen)
Meerdere componenten in de installatie vertonen uitzonderlijke slijtage en zouden mee moeten vervangen worden gelijktijdig met de defecte component. 
  
3e Optie : Ik doe gebruiksafhankelijk onderhoud (maandelijks, jaarlijks, …)
Afhankelijk van het aantal bedrijfsuren worden bepaalde onderdelen preventief vervangen, de kans bestaat dat de onderdelen die vervangen worden nog wel bruikbaar zijn. Het grote voordeel hier is dat men de kans op een storing tot een minimum beperkt.
 
4e Optie : Ik doe toestandsafhankelijk onderhoud (dagelijkse, wekelijkse, jaarlijkse controle)
Hierbij gaat men kijken naar de effectieve staat van de onderdelen en gaat men ze vervangen als er inderdaad zichtbare slijtage vast te stellen is. De onderdelen die nu vervangen worden zijn echt wel versleten. 
 
 
Een proactief onderhoud is een combinatie van optie 3 en 4 waarbij sommige onderdelen preventief vervangen worden, andere onderdelen toestandsafhankelijk. Als bepaalde delen van een installatie gedemonteerd moeten worden voor het vervangen van bv. een versleten lager, dan is het nuttige om ook andere onderdelen preventief te vervangen. Dit spaart de tijd voor het opnieuw demonteren van de onderdelen uit als ook het opnieuw stilleggen van de installatie.